مشهد , بین سه راه فلسطین و چهارراه خیام , بلوار دستغیب

09156246621